Feedback, klagepolitik og -opgørelser

Vi forpligter os altid på klar og direkte kommunikation, samt at løse mulige misforståelser, skader eller fejl øjeblikkeligt, når de sker.

Skulle du som kunde have forslag eller feedback til os eller er der forhold du ønsker at klage over, opfordrer vi dig til at kontakte os direkte via mail til info@by-expressen.dk. Inkludér gerne ‘feedback’ eller ‘klage’ i emnefeltet. Disse henvendelser har højeste prioritet for os, og vi vil bestræbe os på at altid at vende tilbage samme dag.

Du kan også indsende en formel klage til Trafikstyrelsen. I så fald, kan du benytte dette link.

Seneste opgørelse over antallet af klager angående By-Expressens generelle service og specifikt postbefordring gælder kalenderåret 2022. Her er antallet af formelle klager: 0.

Tidligere opgørelser over formelle klager:
2019: 0. 2020: 0. 2021: 0.

Ved gennemgang af vores logbog for 2022 over uregelmæssigheder med postbefordring som ikke er i overensstemmelser med vores forretningsbetingelser er intet fundet. Logbogen bliver gennemgået regelmæssigt for at forsikre et højt serviceniveau.